Sungurlu İlçe Yukarı Beşpınar Köyü’nde Bireysel Foseptik Tesisi Tamamlandı
                                
                       2017 yılı İl Özel İdaresi Performans programı kapsamında Sungurlu İlçesi Yukarı Beşpınar Köyü’nde bireysel foseptik tesisi yapılarak hizmete verilmiştir.
 
BİREYSEL FOSEPTİKLERİN AVANTAJLARI
 
                   Bireysel foseptikler, her hanenin kendi evsel atıklarının bertaraf edildiği sızdırmalı ya da sızdırmasız derin kuyulardır. İdaremizce planlanan bireysel foseptikler ise HDPE esaslı spiral sarımlı borular kullanarak sızdırmalı olarak yapılmaktadır. Borunun çapı 140 cm. yüksekliği ise 170 cm. dir. Böylelikle 2,61 m3 hacim elde edilmektedir. Uygulamada 2 x 2x 2 m. ebatlarında çukur açılmakta ve çukurun altına 20 cm. blokaj taşı konulmaktadır. Spiral sarımlı HDPE delikli boru yerine yerleştirildikten sonra etrafı yine blokaj taşı ile doldurularak, üzerine polietilen esaslı kapak konulmakta ve havalandırma bacası da bulunmaktadır. Ev bağlantısı da tamamlandıktan sonra sistem çalışmaya başlamaktadır.
           
AVANTAJLARI;
  1. Bireysel foseptiklerde evsel atıklar toprağa sızdığından herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmamaktadır.
  2. Şebekeli sisteme göre ciddi bir maliyet avantajı bulunmaktadır.
  3. Ayrıca bir arıtma sistemine gerek olmadığından, arıtma sistemi maliyeti de bulunmamaktadır.
  4. Nüfusu az olan ve kanalizasyon şebekesinin çalışmayacağı yerleşim yerlerinde ideal bir sistemdir.
  5.  Spiral sarımlı ve HDPE esaslı bireysel foseptiklerde diğer bireysel foseptik uygulamalarına göre (taş duvar vs) uygulama kolaylığı vardır. 1 saat içinde 1 hanenin uygulaması tamamlanmaktadır.
  6. Şebeke sistemi olmadığı için köy içinde ve dışında kazı çalışması yapılmamakta ve bu durum ise zorunluluk nedeniyle özel mülkiyetlerden yapılan geçişlerdeki hukuki sorunları ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca kazı esnasında diğer tesislere verilen olası zararlar ortadan kalmaktadır.